Održivost

Naš najvažniji dobavljač sirovina je priroda. I budući da nabavljamo i prerađujemo značajne količine sirovina želimo se prema našem izvoru sirovina odnositi tako što ćemo ga što je moguće više štediti i doprinijeti njegovoj održivosti, kako bi Vi u svakom našem proizvodu mogli uživati bez osjećaja krivnje.

Okoliš

Voda

Voda je veoma vrijedna sirovina

Također voda je nazemjenjljiva za pripremu smjese za proizvodnju snacka ili za pranje krompira. Otpadna voda se sakuplja u kolektore za prečišćavanje i tako prečišćena ispušta u kanalizacioni sistem. U fabrici „Corn Flips“ koristi se isključivo voda iz mjesne vodovodne mreže.

 

Energija

Potrošnja energije u Fabrici se pažljivo prati uz pomoć sistema upravljanja energijom, kako bi se kontinuirano postizala poboljšanja i uštede. Svugdje tamo gdje se energija može uštedjeti to se efikasno i uradi. Primjer za to je i nabavka nove opreme pri čemu se vodilo računa da se potrošnja električne enegije u  uukpnom iznosu ne povećava.

 

Otpad

U našoj fabrici odnosimo se sa velikom odgovornošću prema otpadu. Rukovodimo se maksimom da je manje otpada dobro ali da je nikakav otpad još bolji!  

I kada otpad nastane posmatra se kao neiskorišteni resurs koga treba ponovo iskoristiti ili reciklirati. To se odnosi kako na sirovine tako i na materijal za pakovanje. 

Sav sakupljeni otpad se u skladu sa Pravilnikom o kategorizaciji otpada zbrinjava na stručan način. To znači da se otpad razvrstava prema grupama te smiješta u odgovarajuću ambalažu (kontejneri, sanduci...) . Samo zbrinjavanje otpada vrši se preko ovlaštenih preduzeća sa kojima se svake godine potpisuju ugovori o zbrinjavanju nastalog otpada. Dio otpada se reciklira i na taj način daje doprinos očuvanju prirode. 

 

Isporuka robe

Prije nego li donesete svoj omiljeni Corn Flips snack kući on je već prevalio određeni broj kilometara. Prilikom njegovog transposta do Vas nastaje i emisija CO2 gasova. Zbog toga mi tražimo uvijek nove mogućnosti i načine da tu emisiju CO2 gasova smanjimo i tako rasteretimo okolinu. 

Kada su sirovine u pitanju trudimo se da mjesta uzgoja krompira nalaze u blizini naših proizvodnih pogona tako da i njegov transport iziskuje malu potrošnju goriva.

Također i transport naših proizvoda planiramo vrlo pažljivo. Pri tome se trudimo da optimiziramo opterećenje i putanje kretanja vozila kako bi potrošnja goriva bila što manja. Tome svakako doprinose i motori s malom potrošnjom goriva. 

Trudimo se da uvijek iznađemo načine da smanjimo emisiju CO2 i ukoliko se neki takav način pojavi sigurno ćemo ga iskoristiti.


Proizvodi

Sirovine

Prilikom odabira sirovina trudimo se da se u proizvodnji u fabrici „Corn Flips“ koriste samo one sirovine koje ispunjavaju najstrože zahtjeve i posjeduju certifikate o kvalitetu i zdravstvenoj ispravnosti.

  • Krompir
    Krompir je za nas jedna od najvrijednijih sirovina. Zbog toga kod krompira koga mi obrađujemo pazimo na najsitnije detalje.  Trudimo se da dio sirovina koji koristimo u našoj proizvodnji dobijamo direktno sa polja naših zemljoradnika. Najbolji primjer za to je uzgoj krompira. Naši kooperanti na svojoj zemlji uzgajaju krompir kome je potrebno otprilike 3 mjeseca do zrelosti i vađenja. Istovremeno oni se uz pomoć stručnih lica iz fabrike brinu za najbolji kvalitet. Kooperantski ugovori osiguravaju partnerstvo, koje znanje stručnih lica iz fabrike povezuju sa iskustvom poljoprivrednika. Zajedno nastaje pouzdani kvalitet i siguran plasman krompira za zemljoradnike. Prilikom samog uzgoja koriste se metode koje se mogu provjeriti kako bi se zaštitili potrošači i životna sredina. Dokumentuju se podaci o đubrenju i uslovima samog zemljišta te vrše kontrole od sadnje do vađenja krompira . Korištenje genetski modifikovanih biljaka je isključeno. Sve ovo omogućava dobijanje kvalitetnog krompira i održivo upravljanje prirodnim okruženjem.
     
  • Palmino ulje
    Kod palminog ulja koga mi koristimo posebnu pažnju obraćamo na njegovo porijeklo, ukus i ispravnost po zdravlje ljudi. Kod ulja koje koristimo u našoj proizvodnji posebno vodimo računa o porijeklu i okusu. U proizvodnji našeg snacka koristimo uglavnom palmino ulje. Velika potražnja za palminim uljem dovodila je u prošlosti do proširenja plantaža koje su ugrožavale prirodni okoliš, odnosno prašume u Tropima. Zbog toga je 2004 godine na inicijatzivu WWF-a osnovan RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil – okrugli stol o održivom uzgoju palminog ulja). U RSPO-u internacionalna preduzeća koja proizvode ili prerađuju palmino ulje, udruženja za zaštitu čovjekove okoline i nevladine organizacije  rade na promovisanju ekološki podnošljive i održive industrije palminog ulja certificirane prema utvrđenim kriterijumima.

Pakovanje

Pakovanje je za nas veoma važan dio proizvodnje jer želimo da naši proizvodi potpuno očuvani stignu do vas.

Trudimo se da naši proizvodi uvijek svježi završe u rukama naših potrošača. Zbog toga smo se obavezali da koristimo odgovorajuće pakovanje s kojim to možemo postići ali istovremeno i ekološki prihvatljivo pakovanje koje neće ugroziti životnu okolinu. 

Naše pakovanje je skup pametnih rješenja.

Folije koje koristimo za pakovanje naših proizvoda su veoma tanke i lagane, teže tek nekoliko grama – naravno tek kada je vrećica prazna. Naš cilj je da što je moguće više štedimo prirodni okoliš a to postižemo na način da optimiziramo težinu naših pakovanja vodeći pri tome računa da proizvodi u njima zadže svoju svježinu i kvalitet. Trudimo se da se što manje ima za baciti kada je proizvod konzumiran!

Pakovanje koristimo i da naše potrošače obavijestimo o tačnim nutritivnim vrijednostima svakog našeg proizvoda. Na našim pakovanjima možete naći podatke o udjelu masti, zasićenim masnim kiselinama, ugljenim hidratima, šećeru i bjelančevinama. Želimo da  svako od Vas može odlučiti šta će konzumirati u skladu sa svojim navikama u prehrani i bez osjećaja grižnje savjesti!


Saradnici

Iza svakog našeg proizvoda stoje naši radnici. Bez njih priča o Corn Flipsu ne bi mogla biti ispisana. Svoje znanje rad i trud prenose na ono što se danas zove „Corn Flips“. 

„Corn Flips“ se angažuje i u društvenom okruženju tako što kontinuirano pomaže socijalne projekte te omogućuje učenicima i studentima posjete fabrici radi upoznavanja sa proizvodima i proizvodnim procesima.